Ons onderwijs

Bij CBS Melodie staat de groei van ieder kind centraal. In een veilige, moderne leeromgeving focussen we op positieve veranderingen en talentontwikkeling. Dit doen we door basiskennis te combineren met muziek, beweging en beeldvorming. Onze missie gaat verder dan alleen onderwijzen; we willen het verschil maken in het leven van elk kind.

Onze visie op onderwijs

Bij CBS Melodie leren we van en met onze omgeving. Op basis van onderzoek en succesvolle voorbeelden uit het binnen- en buitenland, bouwen we aan effectieve onderwijsmethoden om kinderen en leerlingen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, maar ook voor de sociaal-emotioneel, motorische en culturele ontwikkeling. Dit zie je dagelijks terug in onze onderwijsprogramma’s en doorgaande leerlijnen.

Thematisch leren

Bij thematisch leren koppelen we de leerstof aan een breed thema dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Zo worden abstracte concepten concreet, zoals het verkennen van beroepen en rollen in de samenleving. Via rollenspellen en echte ervaringen, zoals een restaurantbezoek, verrijken we taal en sociale interactie.

Spelend leren

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. Spelend leren is een benadering waarbij kinderen nieuwe vaardigheden en kennis opdoen door middel van spel. Het biedt hen de mogelijkheid om te experimenteren, rollen te verkennen en sociale interacties te oefenen in een context die zowel vertrouwd als plezierig is. Voorbeelden van spelend leren zijn ‘de beweegvloer’, ’taaldans’ en de rollenspellen.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren moedigt kinderen aan om vragen te stellen en zelf op ontdekkingstocht te gaan. Na iedere vakantie introduceren we een nieuw thema zoals tradities of politiek, en gebruiken we onderzoeksvragen om kritisch na te denken en probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

Vakleerkrachten

Naast het overbrengen van taal en rekenen vinden we het ook belangrijk om andere talenten te ontdekken en ontwikkelen. Onze vakleerkrachten brengen hun passie voor gym, muziek, taaldans en kunst over, waarbij onze samenwerking met Trias onze muzieklessen naar een hoger niveau tilt.

Contact informatie

Wil je meer weten over werken bij CBS Melodie? Je mag je vragen stellen aan Kajel Singh, directeur van CBS Melodie.